Awyr Las | Blue Sky

Bwydlen

Diolch am eich cais!

Bydd pob cais yn cael ei rannu gyda'r Elusen Trydydd Sector berthnasol a rhagwelir y byddwn yn gwybod y cynigion llwyddiannus o fewn 2 fis i'r dyddiad cau.

Os ydych yn gofyn am £5,000 neu fwy, bydd eich cais yn ffurfio Achos Busnes a fydd yn cael ei rannu gyda'r Grŵp Dyfeisiau Meddygol yn ogystal â chydweithwyr yn y tîm Cyllid, a Thîm Rheoli'r Ysbyty.

Os oes gennych unrhyw gwestiynau, cysylltwch â Nia Williams:

E-bost

nia.williams10@wales.nhs.uk

Ffôn

01248 384395

Derbyn y wybodaeth ddiweddaraf

Gadewch i mi wybod am newyddion a digwyddiadau Awyr Las, a sut y gallaf wneud rhywbeth anhygoel i wella gofal iechyd yng Ngogledd Cymru

Keep in touch Already subscribed? Unsubscribe here