Awyr Las | Blue Sky

Bwydlen

Awyr Las yw eich elusen GIG yng Ngogledd Cymru

Gyda'n gilydd gallwn helpu'r GIG i wneud hyd yn oed mwy

Rhoi Arian

Awyr Las yw eich Elusen GIG lleol. Mae Awyr Las yn helpu i sicrhau bod pobl ar draws Gogledd Cymru yn elwa o Wasanaethau GIG gwell pan fydd arnynt eu hangen fwyaf.

Mae'ch cymorth yn rhoi gwên ar wynebau ac yn helpu i ddarparu mannau gwell! Diolch i bobl arbennig fel chi, gall Awyr Las ddarparu gwasanaethau ac offer sy'n newid bywyd i gleifion mewn ysbytai a chymunedau ar draws Gogledd Cymru. O bethau bach fel cadeiriau cyfforddus i gleifion yn yr Adran Achosion Brys ac i’r rheiny sy’n cael dialysis, i dechnoleg o'r radd flaenaf ar gyfer unedau canser, strôc a gofal arbennig i fabanod - mae hyn i gyd yn gwneud gwahaniaeth.

Hoffech chi wneud cyfraniad?

Gallwch chi roi nawr >

Diolch i'ch cefnogaeth, mae Awyr Las yn ariannu offer o'r radd flaenaf a chyfleusterau newydd; hyfforddiant staff ychwanegol ac ymchwil o'r radd flaenaf; prosiectau arbennig a gwasanaethau ychwanegol; therapïau cyflenwol a chysuron cleifion ychwanegol sydd y tu hwnt i'r hyn y gall cyllid y GIG ei ddarparu.

  Cadwch Curiadau

  Ataliad y galon yw pan fo'r galon yn rhoi'r gorau i guro. Mae CPR a defnyddio diffibriliwr cyn i'r ambiwlans gyrraedd yn dyblu’r siawns o oroesi.

  Mae bob eiliad yn cyfrif, os nad ydych yn gwneud unrhyw beth mae'r siawns o oroesi yn gostwng, 10% bob munud.

  Darganfyddwch fwy

  Derbyn y wybodaeth ddiweddaraf

  Gadewch i mi wybod am newyddion a digwyddiadau Awyr Las, a sut y gallaf wneud rhywbeth anhygoel i wella gofal iechyd yng Ngogledd Cymru

  Keep in touch Already subscribed? Unsubscribe here