Awyr Las | Blue Sky

Bwydlen

Awyr Las yw eich Elusen GIG lleol. Mae Awyr Las yn helpu i sicrhau bod pobl ar draws Gogledd Cymru yn elwa o Wasanaethau GIG gwell pan fydd arnynt eu hangen fwyaf.

Mae'ch cymorth yn rhoi gwên ar wynebau ac yn helpu i ddarparu mannau gwell! Diolch i bobl arbennig fel chi, gall Awyr Las ddarparu gwasanaethau ac offer sy'n newid bywyd i gleifion mewn ysbytai a chymunedau ar draws Gogledd Cymru. O bethau bach fel cadeiriau cyfforddus i gleifion yn yr Adran Achosion Brys ac i’r rheiny sy’n cael dialysis, i dechnoleg o'r radd flaenaf ar gyfer unedau canser, strôc a gofal arbennig i fabanod - mae hyn i gyd yn gwneud gwahaniaeth.

Helo!

Nel Del ydw i, eich masgot elusen!

Eisiau dysgu am Awyr Las?

Sut rydym ni’n helpu...

Diolch i'ch cefnogaeth chi, mae Awyr Las yn ariannu offer o'r radd flaenaf a chyfleusterau newydd; hyfforddiant staff ychwanegol ac ymchwil o'r radd flaenaf; prosiectau arbennig a gwasanaethau ychwanegol; therapïau cyflenwol a chysur cleifion ychwanegol sydd i gyd yn mynd y tu hwnt i’r hyn y gall cyllid y GIG ei ddarparu ar ei ben ei hun.

 • £25 miliwn o welliannau

  Mae Awyr Las wedi ariannu £25 miliwn o welliannau i wasanaethau gofal iechyd yng Ngogledd Cymru ers 2010.

 • 417
  o gronfeydd

  Mae dros 400 o gronfeydd ar draws ysbytai a'r gymuned yng Ngogledd Cymru, sy'n cwmpasu pob maes gofal iechyd.

 • Rhodd gyfartalog
  £272

  Llynedd, y rhodd gyfartalog i Awyr Las oedd £272.

 • Rhoddodd 4,626 o bobl arian

  Rhoddodd 4,626 o bobl arian i Awyr Las llynedd.

 • £1.7 m
  mewn grantiau

  Llynedd, dyfarnwyd £ 1.7 miliwn mewn grantiau, gydag arian yn mynd tuag at ymchwil, offer a gwelliannau i amgylcheddau ysbytai.

Cadwch Curiadau

Ataliad y galon yw pan fo'r galon yn rhoi'r gorau i guro. Mae CPR a defnyddio diffibriliwr cyn i'r ambiwlans gyrraedd yn dyblu’r siawns o oroesi.

Mae bob eiliad yn cyfrif, os nad ydych yn gwneud unrhyw beth mae'r siawns o oroesi yn gostwng, 10% bob munud.

Darganfyddwch fwy

Derbyn y wybodaeth ddiweddaraf

Gadewch i mi wybod am newyddion a digwyddiadau Awyr Las, a sut y gallaf wneud rhywbeth anhygoel i wella gofal iechyd yng Ngogledd Cymru

Keep in touch Already subscribed? Unsubscribe here