Awyr Las | Blue Sky

Bwydlen

A wnewch chi helpu Goleuo'r Nadolig i gleifion a staff y GIG yng Ngogledd Cymru?

Dysgu mwy

Goleuo'r Nadolig

Awyr Las yw eich Elusen GIG lleol. Mae Awyr Las yn helpu i sicrhau bod pobl ar draws Gogledd Cymru yn elwa o Wasanaethau GIG gwell pan fydd arnynt eu hangen fwyaf.

Mae'ch cymorth yn rhoi gwên ar wynebau ac yn helpu i ddarparu mannau gwell! Diolch i bobl arbennig fel chi, gall Awyr Las ddarparu gwasanaethau ac offer sy'n newid bywyd i gleifion mewn ysbytai a chymunedau ar draws Gogledd Cymru. O bethau bach fel cadeiriau cyfforddus i gleifion yn yr Adran Achosion Brys ac i’r rheiny sy’n cael dialysis, i dechnoleg o'r radd flaenaf ar gyfer unedau canser, strôc a gofal arbennig i fabanod - mae hyn i gyd yn gwneud gwahaniaeth.

Sut i helpu yn ystod y pandemig COVID-19

Dysgu mwy >

Sut rydym ni’n helpu...

Diolch i'ch cefnogaeth chi, mae Awyr Las yn ariannu offer o'r radd flaenaf a chyfleusterau newydd; hyfforddiant staff ychwanegol ac ymchwil o'r radd flaenaf; prosiectau arbennig a gwasanaethau ychwanegol; therapïau cyflenwol a chysur cleifion ychwanegol sydd i gyd yn mynd y tu hwnt i’r hyn y gall cyllid y GIG ei ddarparu ar ei ben ei hun.

 • £25 miliwn o welliannau

  Mae Awyr Las wedi ariannu £25 miliwn o welliannau i wasanaethau gofal iechyd yng Ngogledd Cymru ers 2010.

 • 417
  o gronfeydd

  Mae dros 400 o gronfeydd ar draws ysbytai a'r gymuned yng Ngogledd Cymru, sy'n cwmpasu pob maes gofal iechyd.

 • Rhodd gyfartalog
  £272

  Llynedd, y rhodd gyfartalog i Awyr Las oedd £272.

 • Rhoddodd 4,626 o bobl arian

  Rhoddodd 4,626 o bobl arian i Awyr Las llynedd.

 • £1.7 m
  mewn grantiau

  Llynedd, dyfarnwyd £ 1.7 miliwn mewn grantiau, gydag arian yn mynd tuag at ymchwil, offer a gwelliannau i amgylcheddau ysbytai.

Cadwch Curiadau

Ataliad y galon yw pan fo'r galon yn rhoi'r gorau i guro. Mae CPR a defnyddio diffibriliwr cyn i'r ambiwlans gyrraedd yn dyblu’r siawns o oroesi.

Mae bob eiliad yn cyfrif, os nad ydych yn gwneud unrhyw beth mae'r siawns o oroesi yn gostwng, 10% bob munud.

Darganfyddwch fwy

Derbyn y wybodaeth ddiweddaraf

Gadewch i mi wybod am newyddion a digwyddiadau Awyr Las, a sut y gallaf wneud rhywbeth anhygoel i wella gofal iechyd yng Ngogledd Cymru

Keep in touch Already subscribed? Unsubscribe here