Awyr Las | Blue Sky

Bwydlen

Achlysuron eraill

Cliciwch (neu tapiwch ar ffôn symudol) i weld y cerdyn, yna cliciwch ar y dde (neu'r wasg hir ar ffôn symudol) i lawrlwytho'r cerdyn i'ch dyfais.

Gallwch chi rannu'r e-gerdyn o'ch dewis trwy e-bost neu ar gyfryngau cymdeithasol ochr yn ochr â'r testun isod, neu gallwch ysgrifennu'ch neges bersonol eich hun!

Yn lle anfon cardiau cyfarchion eleni, rydw i wedi dewis cefnogi apêl "Shillings for Sheets" Cyswllt Iechyd Betsi Kenya. Rwyf wedi rhoi’r £40 y byddwn fel arfer yn ei wario ar gardiau a phostio i’r ymgyrch, sydd â’r nod o brynu lliain gwely ar gyfer gwelyau yn Ysbyty Cyfeirio Sir Busia.

Ar hyn o bryd mae gan welyau yn Ysbyty Cyfeirio Sir Busia fatresi gyda gorchudd plastig, a dim lliain. Mae fy £40 yn ddigon i brynu lliain newydd ar gyfer 4 gwely yn yr ysbyty. Gallai'r rheidrwydd syml, beunyddiol hwn wella cysur i gleifion a helpu i leihau problemau gydag atal heintiau.

Os gallwch chi, ymunwch ag apêl Shillings for Sheets Cyswllt Iechyd Betsi Kenya a helpwch ni i godi £2,000 - digon o arian i brynu dillad gwely ar gyfer pob gwely yn Ysbyty Cyfeirio Sir Busia.

Diolch.

Derbyn y wybodaeth ddiweddaraf

Gadewch i mi wybod am newyddion a digwyddiadau Awyr Las, a sut y gallaf wneud rhywbeth anhygoel i wella gofal iechyd yng Ngogledd Cymru

Keep in touch Already subscribed? Unsubscribe here