Awyr Las | Blue Sky

Bwydlen

Diolch am gyfrannu at Ysbyty Gwynedd yn erbyn Coronavirus.

Gallwn Drechu Gyda'n Gilydd

Diolch

Diolch am gyfrannu at Ysbyty Gwynedd yn erbyn Coronavirus.

Bydd eich cefnogaeth yn helpu Tîm Gofal Dwys Ysbyty Gwynedd, fel bod ganddyn nhw'r offer ychwanegol a'r adnoddau ychwanegol eraill maen nhw'n teimlo y bydd eu cleifion yn elwa ohonyn nhw pan fydd eu hangen arnyn nhw fwyaf.

Rhannwch eich cefnogaeth i'r ymgyrch ar gyfryngau cymdeithasol i annog eich teulu a'ch ffrindiau i gyfrannu hefyd. Cliciwch isod i rannu'ch cefnogaeth ar twitter neu facebook.

Derbyn y wybodaeth ddiweddaraf

Gadewch i mi wybod am newyddion a digwyddiadau Awyr Las, a sut y gallaf wneud rhywbeth anhygoel i wella gofal iechyd yng Ngogledd Cymru

Keep in touch Already subscribed? Unsubscribe here