Awyr Las | Blue Sky

Bwydlen

Diolch!

Helo!

Diolch yn fawr eto am wneud codwr arian ar Facebook ar gyfer Awyr Las. Er mwyn sicrhau ein bod yn derbyn eich arian yn gywir, ac i sicrhau bod yr arian yn cael ei ddyrannu i'r ward, gwasanaeth neu adran gywir (os oes gennych chi ddewis), ac fel y gallwn ddiolch i chi yn iawn am eich cefnogaeth wych, byddem wrth ein bodd pe bai gallech gwblhau'r ffurflen fer isod.

Bydd eich cefnogaeth yn gloywi dyddiau cleifion, ac mewn llawer o achosion bydd yn trawsnewid bywydau cleifion. Yn achlysurol iawn fe hoffem gysylltu â chi i roi gwybod i chi sut y bydd eich cyfraniadau’n gwneud gwahaniaeth a rhannu gwybodaeth am yr elusen a digwyddiadau’r GIG a mentrau newydd i wirfoddoli a chodi arian. Chi sydd â rheolaeth a gallwch ddewis sut yr hoffech i ni gysylltu â chi: e-bost, testun a ffôn neu yn y post.

Fe anfonnir cyfathrebiadau’r elusen atoch chi gan Dîm Cefnogi Awyr Las.

Gallwch newid y ffordd y byddwn yn cysylltu â chi ar unrhyw adeg drwy gysylltu â Thîm Cefnogi Awyr Las - ebostiwch awyrlas@wales.nhs.uk neu ffoniwch 01248 384395. Gallwch fod yn sicr hefyd y gwnawn ni ofalu am eich data a’i ddefnyddio a’r gofal mwyaf, ac ni wnawn fyth ei ffeirio na’i werthu

Ewch i’n haddewid codi arian a’n datganiad preifatrwydd i gael mwy o wybodaeth.

Derbyn y wybodaeth ddiweddaraf

Gadewch i mi wybod am newyddion a digwyddiadau Awyr Las, a sut y gallaf wneud rhywbeth anhygoel i wella gofal iechyd yng Ngogledd Cymru

Keep in touch Already subscribed? Unsubscribe here