Awyr Las | Blue Sky

Bwydlen

Te Mawr GIG

Mae'n bryd bragu diolch cenedlaethol!

TE MAWR Y GIG - ARLLWYSIAD CENEDLAETHOL O GARIAD

Fe'ch gwahoddir i de parti na fu ei debyg o'r blaen. Mae #TeMawrGIG yn dod ar 5 Gorffennaf, pen-blwydd y GIG. Mae'n ddathliad cenedlaethol o'n staff GIG anhygoel - pobl gyffredin, ond rhyfeddol, sy'n parhau i fynd y tu hwnt i ni a'n hanwyliaid. Wedi’i harllwys gyda chefnogaeth gan ein ffrindiau yn Morrison’s.

Gyda'n gilydd, arllwyswn ein cariad, diolch, llawenydd a myfyrio, ac yn helpu i godi arian i gefnogi arwyr ein GIG, sydd ein hangen ni yn fwy nag erioed.

A wnewch chi ddweud diolch yn fawr gyda Te Mawr ym mis Gorffennaf?

Derbyn y wybodaeth ddiweddaraf

Gadewch i mi wybod am newyddion a digwyddiadau Awyr Las, a sut y gallaf wneud rhywbeth anhygoel i wella gofal iechyd yng Ngogledd Cymru

Keep in touch Already subscribed? Unsubscribe here