Awyr Las | Blue Sky

Bwydlen

Diolch am eich rhodd!

E-gardiau Cyswllt Iechyd Betsi Kenya

Diolch am eich rhodd!

Lawrlwythwch eich e-gardiau isod

Cyfarwyddiadau: Cliciwch (neu tapiwch) i weld fersiwn maint llawn y cerdyn rydych chi ei eisiau, yna de-gliciwch (neu wasgu'n hir ar y sgrin) i'w gadw i'ch cyfrifiadur (neu ffôn clyfar / llechen). Rhannwch ef i Facebook, Trydar neu Instagram (neu'r tri!) a'i e-bostio at eich ffrindiau, teulu a chydweithwyr.

Rydym yn awgrymu rhannu eich e-gerdyn ochr yn ochr â'r neges ganlynol, ond mae croeso i chi ysgrifennu eich un eich hun.

(P.S. Mae'r e-gardiau hefyd ar gael yn Saesneg YMA)

Nadolig Llawen i'm holl ffrindiau!

Yn lle anfon Cardiau Nadolig eleni, rydw i wedi dewis cefnogi apêl "Shillingd for Sheets" Cyswllt Iechyd Betsi Kenya. Rwyf wedi rhoi’r £40 y byddwn fel arfer yn ei wario ar gardiau a chostau postio i’r ymgyrch, sydd â’r nod o brynu dillad gwely ar gyfer gwelyau yn Ysbyty Cyfeirio Sir Busia.

Mae gan welyau yn Ysbyty Cyfeirio Sir Busia fatresi gyda gorchudd plastig, a dim dillad gwely. Mae fy £40 yn ddigon i brynu dillad gwely newydd ar gyfer 4 gwely yn yr ysbyty. Gallai rhywbeth syml, beunyddiol fel hwn wella cysur i gleifion a helpu i leihau problemau gydag atal heintiau.

Os gallwch chi, ymunwch ag apêl Nadolig Cyswllt Iechyd Betsi Kenya a helpwch ni i godi £2,000 - digon o arian i brynu dillad gwely ar gyfer pob gwely yn Ysbyty Cyfeirio Sir Busia.

Diolch.

e-gardiau wedi'u optimeiddio ar gyfer Facebook
e-gardiau wedi'u optimeiddio ar gyfer Trydar
e-gardiau wedi'u optimeiddio ar gyfer Instagram

Cael trafferth?

Cysylltwch â ni: awyrlas@wales.nhs.uk neu 01248 384 395

Ffotograffiaeth gan Paul Joseph Brown | www.globalhealthphoto.com

Derbyn y wybodaeth ddiweddaraf

Gadewch i mi wybod am newyddion a digwyddiadau Awyr Las, a sut y gallaf wneud rhywbeth anhygoel i wella gofal iechyd yng Ngogledd Cymru

Keep in touch Already subscribed? Unsubscribe here