Awyr Las | Blue Sky

Bwydlen

Cyswllt Iechyd Betsi Kenya

Sefydlwyd Cyswllt Iechyd Betsi Kenya ym mis Chwefror 2019. Ymwelodd grŵp o bedwar clinigydd o Ysbyty Maelor Wrecsam, gyda dau aelod o staff cymorth, ag Ysbyty Cyfeirio Sir Busia.

Ym Musia, dim ond 53 oed yw disgwyliad oes menywod ar gyfartaledd. Yn Wrecsam, mae'n 83 - gwahaniaeth o 30 o flynyddoedd.

Nod y Cyswllt yw cyfnewid sgiliau ac arbenigedd rhwng Cymru ac Affrica, a ffurfio partneriaeth gynaliadwy i fynd i’r afael â'r anghydraddoldebau gartref a thramor.

Yma yng Nghymru, rydym yn mwynhau gofal iechyd gwych; am ddim.

Nid yw pobl yn Kenya mor ffodus. Mae triniaeth yn cael ei gyfyngu gan dlodi unigolion, a gan ddiffyg staff, sgiliau ac offer o fewn y gwasanaeth iechyd

Ym Musia, dim ond 53 oed yw disgwyliad oes menywod ar gyfartaledd. Yn Wrecsam, mae'n 83 - gwahaniaeth o 30 o flynyddoedd.

Yn ystod eu tripiau i Affrica, mae cydweithwyr Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr yn cynorthwyo i gynyddu gallu'r gweithlu, sydd yn ei dro'n creu mynediad at ofal iechyd o ansawdd gwell yn y wlad.

Gall y gefnogaeth hon olygu'r gwahaniaeth rhwng byw neu farw i nifer o bobl mewn gwledydd llai datblygedig.

Hoffech chi gymryd rhan a chefnogi Cyswllt Iechyd Betsi Kenya?

Cysylltwch ag Awyr Las heddiw!

01248 384 395 / awyrlas@wales.nhs.uk

Edrychwch ar apêl Nadolig Cyswllt Iechyd Betsi Kenya, "Shillings for Sheets":

Ffotograffiaeth gan Paul Joseph Brown | www.globalhealthphoto.com

Donate to Cyswllt Iechyd Betsi Kenya

Donor Details

How much would you like to donate?

£

Where would you like your donation to go?

Let us know if you'd like your donation to be given to a specific Ward or Service

Donate in memory of someone?

Please include your relation to this person (e.g. Father / Mother / Friend).

Card Details

Loading…

Derbyn y wybodaeth ddiweddaraf

Gadewch i mi wybod am newyddion a digwyddiadau Awyr Las, a sut y gallaf wneud rhywbeth anhygoel i wella gofal iechyd yng Ngogledd Cymru

Keep in touch Already subscribed? Unsubscribe here