Awyr Las | Blue Sky

Social Media

Bwydlen

Y Raffl Nadolig #Rhoi70

Dathlu 70 mlynedd o'r GIG gyda'r raffl Nadoligaidd fawr hon!

Edrychwch ar yr holl wobrau gwych!

Diolch yn arbennig i W. O. Jones Printers am argraffu'r tocynnau raffl yn rhad ac am ddim!

woj.png

GwobrRhoddwyd gan
Beic Mynydd PlentynCollege Cycles Crosby
Tocyn teulu (2 oedolyn a 3 plentyn)Pentref Portmeirion
Taleb £100 M&SHealthcare Staff Benefits (HSB)
Dril (neu eitem trydanol tebyg)Huws Gray Bangor
Hamper NadoligaiddCo-op Parc Borras
Diwrnod maldodi i ddauGwesty Gwledig a Sba Tre Ysgawen
Cinio Dydd Sul i bedwarGwesty Gwledig a Sba Tre Ysgawen
Un ymweliad i 2 oedolyn a 2 blentynGerddi Bodnant
Tocyn TeuluRheilffordd Ffestiniog a Rheilffordd Eryri
Taleb Golff i 4 unigolynClwb Golff Gogledd Cymru
Taleb ymweld teuluMynydd Gwefru
Taleb anrheg £30M&S Llandudno
Tocynnau i 2 oedolyn a 2 blentyn i weld ffilm a pop corn i 4Galeri Caernarfon
Taleb £10.00Archfarchnad Morrisons - Y Rhyl
Tocyn teuluBlue Plant Aquarium
2 docyn i AladdinTheatr y Pafiliwn y Rhyl
Hamper bwyd moethus gwerth £75James Pringle Weavers
Taleb mynediad gwerth £25Clwb Garddio'r Pum Pentref
£100Clwb Cymdeithasol Grassmerrions
2 Anrheg Velocity (yn ddilys am 12 mis)Reid RIB
HamperHufenfa De Arfon Cyf
Breichled (gwerth £119)Clogau Gold
Tocyn teulu i 4Ymddiriedolaeth Cenedlaethol - Plas Newydd
Taleb i 2 blentynCanolfan Hwyl Bonkerz
Clwb 41Chwe photel o win (3 gwyn a 3 coch)
MacronStore - WrecsamCrys "full zip" Clwb Pêl-droed Wrecsam (bach)
Salon Cut & Curls - WrecsamTaleb ar gyfer trin gwallt NEU trin dwylo
Tesco Cefn MawrClustffonau a DVDs Disney

Prynwch eich tocynnau ar JustGiving a chewch gyfle i ennill y brif wobr o £1,000!

⮞ Cliciwch yma ⮜ i brynu eich tocynnau heddiw.


Codwch arian ar gyfer maes gofal iechyd sy'n agos at eich calon - gwerthwch docynnau raffl #Rhoi70!

Hoffech chi werthu tocynnau raffl? Defnyddiwch y ffurflen isod i gael llyfrau. Bydd y wybodaeth a roddir yn cael ei defnyddio i gysylltu â chi am y cais hwn yn unig.

Sylwer: mae'r ffurflen hon ar gyfer archebu tocynnau raffl ac i godi arian ar gyfer ward, gwasanaeth neu adran o'r GIG yr ydych yn hoff iawn ohono. Os hoffech brynu tocynnau (a chael y cyfle i ennill ychydig o wobrau gwych), gallwch wneud hynny ar-lein yma - neu ffoniwch ni ar 01248 384395.

* rhaid ymateb
Ydych chi'n gweithio i BIPBC? *
Sut hoffech chi gasglu eich tocynnau? *

Derbyn y wybodaeth ddiweddaraf

Gadewch i mi wybod am newyddion a digwyddiadau Awyr Las, a sut y gallaf wneud rhywbeth anhygoel i wella gofal iechyd yng Ngogledd Cymru

Keep in touch Already subscribed? Unsubscribe here