Awyr Las | Blue Sky

Bwydlen

Y Raffl Nadolig #Rhoi70

Dathlu 70 mlynedd o'r GIG gyda'r raffl Nadoligaidd fawr hon!

<<Cliciwch yma>> i weld y rhestr o docynnau buddugol eleni!

Bydd pob Cronfa / Ward / Adran sy’n codi dros £250 trwy Raffl Nadolig #Rhoi70 Awyr Las yn awr yn mynd i mewn i gystadleuaeth.

Cynhelir cystadleuaeth yr arian cyfatebol ar 14 Rhagfyr, yr un diwrnod â’r Raffl Nadolig. Os byddwn yn tynnu enw eich ward/ adran chi yna byddwch yn derbyn arian cyfatebol o £250 ychwanegol

*ar gyfer lleiafswm o 6 Cronfa / Ward / Adran.

Sut mae’r arian cyfatebol yn gweithio ar gyfer Raffl Nadolig #Rhoi70 Awyr Las?

  • Byddwch yn archebu eich ticedi raffl gyda Tîm Cefnogi Awyr Las: cysylltwch ag Elena neu Sarah ar 01248 384395 neu anfonwch e-bost at awyrlas@wales.nhs.uk
  • Anogwch i’ch ffrindiau, teulu, cydweithwyr a’ch busnesau lleol i’ch helpu i werthu’ch ticedi raffl. I’w hysgogi i’ch helpu eglurwch yn union beth ydych eisiau ei ariannu er mwyn helpu i wella’r gofal a’r driniaeth y mae’ch cleifion yn ei dderbyn!
  • Banciwch eich bonion yn y swyddfa gyffredinol neu gyda Thîm Cefnogi Awyr Las
  • Bydd pob Cronfa / Ward / Adran sy’n codi dros £250 trwy’r raffl yn mynd i mewn i’r cyfle arian cyfatebol hwn yn awtomatig!
  • Os byddwch yn codi £500, bydd eich cronfa yn mynd i mewn i’r gystadleuaeth ddwywaith. Os byddwch yn codi £750 byddwch yn mynd i mewn i’r gystadleuaeth 3 gwaith, os byddwch yn codi dros £1,000 byddwch yn mynd i mewn i’r gystadleuaeth 4 gwaith
  • Mae hwn yn cynnig siawns uchel o lwyddiant: y llynedd bu i lai na 10 Cronfa / Ward / Adran godi dros £250 trwy’r raffl
  • Os byddwch yn ddigon ffodus i ennill yr arian cyfatebol byddwch yn cael gwybod erbyn 19 Rhagfyr 2018.
Edrychwch ar yr holl wobrau gwych!

Diolch yn arbennig i W. O. Jones Printers am argraffu'r tocynnau raffl yn rhad ac am ddim!

woj.png

GwobrRhoddwyd gan
Taleb £50 i fynd tuag at Ddiwrnod Profiad ar www.experiencedays.co.uk Experience Days
Beic Mynydd PlentynCollege Cycles Crosby
Tocyn teulu (2 oedolyn a 3 plentyn)Pentref Portmeirion
Taleb £100 M&SHealthcare Staff Benefits (HSB)
Dril (neu eitem trydanol tebyg)Huws Gray Bangor
Hamper NadoligaiddCo-op Parc Borras
Diwrnod maldodi i ddauGwesty Gwledig a Sba Tre Ysgawen
Cinio Dydd Sul i bedwarGwesty Gwledig a Sba Tre Ysgawen
Un ymweliad i 2 oedolyn a 2 blentynGerddi Bodnant
Tocyn TeuluRheilffordd Ffestiniog a Rheilffordd Eryri
Taleb Golff i 4 unigolynClwb Golff Gogledd Cymru
Taleb ymweld teuluMynydd Gwefru
Taleb anrheg £30M&S Llandudno
Tocynnau i 2 oedolyn a 2 blentyn i weld ffilm a pop corn i 4Galeri Caernarfon
Taleb £10.00Archfarchnad Morrisons - Y Rhyl
Tocyn teuluBlue Planet Aquarium
2 docyn i AladdinTheatr y Pafiliwn y Rhyl
Hamper bwyd moethus gwerth £75James Pringle Weavers
Taleb mynediad gwerth £25Clwb Garddio'r Pum Pentref
£100Clwb Cymdeithasol Grassmerrians (Talacre)
2 Anrheg Velocity (yn ddilys am 12 mis)Reid RIB
HamperHufenfa De Arfon Cyf
Breichled (gwerth £119)Clogau Gold
Tocyn teulu i 4Ymddiriedolaeth Cenedlaethol - Plas Newydd
Taleb i 2 blentynCanolfan Hwyl Bonkerz
Chwe photel o win (3 gwyn a 3 coch)Clwb 41
Crys "full zip" Clwb Pêl-droed Wrecsam (bach)MacronStore - Wrecsam
Taleb ar gyfer trin gwallt NEU trin dwyloSalon Cut & Curls - Wrecsam
Clustffonau a DVDs DisneyTesco Cefn Mawr
Magnwm o siampên RothschildRothschild Private Wealth
Detholiad o winoedd (coch, gwyn a prosecco)Ifor Williams Trailers
2 x set anrheg o wisgi PenderynIfor Williams Trailers
Camera digidol Canon IXUS 162Ifor Williams Trailers
Tocyn teuluChester Cathedral Falconry
Taleb £10Farmfoods
Te prynhawn i 2Gwesty Royal Oak
Te prynhawn i 2Canolfan Arddio Fron Goch
Taleb pryd o fwydTy Bwyta Blue Sky
2 x taleb £25 ar gyfer M&SThe AA
Tocyn teulu (2 oedolyn, 2 plant)Greenwood Forest Park
Gwasanaethau trin gwallt yn rhad ac am ddim yn salon Llandudno am flwyddynTommy's Hair Company
Set coctel a llyfr ryseitiauNisbets
Taleb £10 ar gyfer Caffi Stryd Mostyn (Llandudno)Providero
2 x tocyn sinemaScala Cinema Prestatyn (Merlin Cinemas)
Tŷ Doli wedi'i wneud â llawMrs Piper


Codwch arian ar gyfer maes gofal iechyd sy'n agos at eich calon - gwerthwch docynnau raffl #Rhoi70!

Hoffech chi werthu tocynnau raffl? Defnyddiwch y ffurflen isod i gael llyfrau. Bydd y wybodaeth a roddir yn cael ei defnyddio i gysylltu â chi am y cais hwn yn unig.

Sylwer: mae'r ffurflen hon ar gyfer archebu tocynnau raffl ac i godi arian ar gyfer ward, gwasanaeth neu adran o'r GIG yr ydych yn hoff iawn ohono. Os hoffech brynu tocynnau (a chael y cyfle i ennill ychydig o wobrau gwych), gallwch wneud hynny ar-lein yma - neu ffoniwch ni ar 01248 384395.

* rhaid ymateb
Ydych chi'n gweithio i BIPBC? *
Sut hoffech chi gasglu eich tocynnau? *

Derbyn y wybodaeth ddiweddaraf

Gadewch i mi wybod am newyddion a digwyddiadau Awyr Las, a sut y gallaf wneud rhywbeth anhygoel i wella gofal iechyd yng Ngogledd Cymru

Keep in touch Already subscribed? Unsubscribe here