Awyr Las | Blue Sky

Bwydlen

Cystadleuaeth Ffotograffiaeth Staff BUPBC - Rhan 2

Cystadleuaeth Ffoto BIPBC

COVID-19 a Fi: Stopio'r Lledaeniad, Aros yn Diogel

Mae adran Ymchwil ac Arloesedd BIPBC ac Awyr Las wrth eu boddau i gyhoeddi bod cystadleuaeth ffotograffiaeth y staff yn dychwelyd.

Tynnwch luniau sy'n cyfleu eich cyfraniad i stopio lledaeniad COVID-19. Pa newidiau ydych chi a'ch cydweithwyr wedi eu gwneud?

Meddyliwch am sut ydych chi'n cyfrannu at aros yn ddiogel a chyfyngu'r haint.

Anfonwch eich lluniau at: marie.latham-jones@wales.nhs.uk

Dadlwythwch a darllenwch y Telerau ac Amodau cyn cyflwyno'ch ffotograffau!

Derbyn y wybodaeth ddiweddaraf

Gadewch i mi wybod am newyddion a digwyddiadau Awyr Las, a sut y gallaf wneud rhywbeth anhygoel i wella gofal iechyd yng Ngogledd Cymru

Keep in touch Already subscribed? Unsubscribe here