Awyr Las | Blue Sky

Bwydlen

Goleuo'r Nadolig 2021

Beth am in ni Oleuo'r Nadolig eto eleni?

Mae Goleuo'r Nadolig yn ddigwyddiad hyfryd sy'n cyfuno teyrngedau digidol ac arddangosfa go iawn o 2,000 o oleuadau ar Bier arbennig y Garth ym Mangor.

Y llynedd, helpodd yr arddangosfa syfrdanol hon ar dirnod eiconig Bangor gannoedd o bobl ledled Gogledd Cymru a thu hwnt i gofio anwyliaid absennol, a dathlu'r rhai o'n cwmpas sy'n llenwi'r byd â goleuni.

Yn 2020, cododd y digwyddiad dros £ 6,000 ar gyfer #TîmIrfon, Gwasanaethau Dementia ac ymateb COVID-19.

Roedd pob golau, a noddwyd am £10, yn cynrychioli teyrnged i berson arbennig, a wnaed er cof am neu i ddweud diolch. I gyd-fynd â'r goleuadau ar y pier, roedd “Wal o Oleuadau” digidol, yn arddangos yr holl deyrngedau, a oedd yn wirioneddol gyffwrdd â'r galon.

Dyma eiriau gan rai o'r bobl a noddodd olau y llynedd:


"Daeth y syniad hwn â chymaint o lawenydd i’n teulu y Nadolig hwn."

"Ffordd hyfryd o gofio."

"Ffordd hyfryd o allu rhoi i un o'n helusennau lleol gwerthfawr."

"Fe wnaeth y goleuadau fywiogi cyfnod y Nadolig."

"Y lleoliad perffaith ar gyfer y deyrnged ryfeddol hon."

"Perffaith a hardd."

"Ffordd hyfryd i ledaenu rhywfaint o lawenydd a goleuni."


Roedd yn wir yn ddigwyddiad arbennig.

A wnewch chi helpu Goleuo'r Nadolig?

Eleni, hoffai Tîm Cefnogi Awyr Las gynnig cyfle i chi gymryd rhan mewn Goleuo’r Nadolig, fel y gall pobl ddewis eich ward, adran neu gronfa i elwa pan fyddant yn rhoi i noddi golau.

Yn ogystal â'r arddangosfa ar Bier Bangor, byddwn yn trefnu sioe taflunydd teithio eleni, gan arddangos teyrngedau ar raddfa fawr. Mae'r lleoliadau ar gyfer y rhain i'w cadarnhau, ond mae'n golygu y gall pobl gymryd rhan ble bynnag maen nhw'n byw.

Beth sydd angen i mi ei wneud?

Cofrestrwch nawr i fod ymhlith y cyntaf i dderbyn mwy o wybodaeth am oleuo'r Nadolig. Llenwch y ffurflen gofrestru fer i ddweud wrthym eich bod am i'ch ward, adran neu gronfa fod yn opsiwn i dderbyn rhoddion trwy oleuo'r Nadolig. Yna, ym mis Hydref, byddwch yn derbyn pecyn adnoddau y gallwch ei ddefnyddio i annog pobl i gymryd rhan yn y digwyddiad a chefnogi eich ward, adran neu gronfa.

Gyda chymorth hael gan:

Derbyn y wybodaeth ddiweddaraf

Gadewch i mi wybod am newyddion a digwyddiadau Awyr Las, a sut y gallaf wneud rhywbeth anhygoel i wella gofal iechyd yng Ngogledd Cymru

Keep in touch Already subscribed? Unsubscribe here