Awyr Las | Blue Sky

Bwydlen

Gwnewch eich teyrnged nawr

Ewch i wefan newydd Goleuo'r Nadolig

Ewch i goleuornadolig.cymru

Goleuo'r Nadolig

Mae Goleuo'r Nadolig yn ddigwyddiad hyfryd sy'n cyfuno teyrngedau digidol ac arddangosfa go iawn o 2,000 o oleuadau ar Bier Garth Bangor.

Gwnewch eich teyrnged nawr - ewch i goleuornadolig.cymru!

Mae teuluoedd ac unigolion sydd eisiau dathlu, nodi neu gofio annwyliaid yn cael eu hannog I roi teyrnged iddyn nhw drwy gyfrannu golau fel rhan o ymgyrch ‘Goleuo’r Nadolig’ eleni.

Mewn partneriaieth â Chyngor Dinas Bangor, mae Awyr Las, Elusen GIG Gogledd Cymru yn trefnu arddangosfa golau syfrdanol ar bier eiconig Bangor eto eleni. Wrth roi 2,000 o oleadau ar dirnod lleol poblogaidd, yn ogystal ac oriel ddigidol o deyrngedau, mae ‘Goleuo’r Nadolig’ yn addo bod yn uchafbwynt teimladwy, cofiadwy yng nghalendr Nadolig eleni.

Mae pob golau yn cynrychioli teyrnged i berson arbennig, wedi’i wneud er cof, neu i ddiolch.

Fe roddodd Beth Evans a Gareth Edwards i’r ymgyrch yn 2020: “Fe benderfynon ni roi golau er cof am ein babi. Roedden ni’n gwybod y byddai’n amser caled i ni adeg y dathliadau Nadolig am fod ein teimladau dal yn amrwd iawn, ond roedden ni’n teimlo y byddai hyn yn ein helpu, mewn ffordd, I fynd drwy’r cyfnod yna.

“Fe aethon ni ar wefan Awyr Las, rhoi’r rhodd, ac yna fe gawson ni gôd arbennig ar gyfer ein golau penodol ni. Pan aethon ni yno y noson gyntaf I’r goleadau gael eu cynnau roedd yn achlysur arbennig iawn I ni, ac yn deimladwy iawn. Roedd fy rhieni yno hefyd, gan eu bod nhw hefyd wedi rhoi golau er cof am fy Nain. Roedden ni wiry n teimlo fel pe bydden nhw gyda ni’r noson honno, ac fe helpodd yn fawr iawn gyda’r broses o alaru.”

Tra eu bod ymweld a’r golau ar bier Bangor fe ofynodd Gareth i Beth ei briodi. Mae’n nhw’n bwriadu priodi’r flwyddyn nesaf.

“Roedd hi’n noson mor hyfryd, ac yn achlysur a fydd yn aros gyda ni am byth. Mae cyfrannu golau er cof am rhywun yn syniad hyfryd ac roedd yn golygu cymaint I ni yn ystod cyfnod anodd iawn.”

Byddwch yn gallu neilltuo golau o fis Tachwedd ymlaen a bydd eich rhodd yn cefnogi ward yn yr ysbyty neu'r gwasanaeth gofal iechyd cymunedol sydd agosaf at eich calon. Bydd y goleuadau'n cael eu cynnau ar y Pier am y tro cyntaf ar ddydd Gwener 10fed Rhagfyr yn ystod digwyddiad arbennig 'Goleuo’r Nadolig' gyda bwyd, cerddoriaeth, adloniant ac arddangosfa daflunio a fydd yn cynnwys holl luniau'r rhai sy'n cael eu dathlu drwy ymgyrch Goleuo’r Nadolig 2021.

Eleni, bydd goleuo'r Nadolig yn fwy, yn fwy disglair, ac yn well fyth. Gall cymunedau ledled Gogledd Cymru ymuno yn yr ymgyrch aeaf arbennig hon.

CYFLEOEDD NODDI CORFFORAETHOL AR GAEL

Hoffai'ch sefydliad noddi Goleuo'r Nadolig? Cysylltwch â Thîm Cefnogi Awyr Las ar 01248 384 395 neu awyrlas@wales.nhs.uk heddiw!

Ydych chi'n gydweithiwr BIPBC? Hoffech chi i'ch ward, gwasanaeth neu adran fod yn rhan o Oleuo'r Nadolig? Ewch i'r dudalen hon i gael mwy o wybodaeth: Goleuo'r Nadolig 2021 👈

Lluniau o'r digwyddiad y llynedd

PRIF NODDWR

Watkin Property Ventures

WPV-Logo.jpg#asset:8615

NODDWR PLATINWM

Prifysgol Bangor University

PBU.png#asset:8668

NODDWR AUR

Castle Green Homes Ltd

CGLANDSCAPESML.png#asset:8621

NODDWR AUR

Varcity Living Ltd

VL-SL-portrait-logo2.png#asset:8666


Gyda chymorth hael gan:

Derbyn y wybodaeth ddiweddaraf

Gadewch i mi wybod am newyddion a digwyddiadau Awyr Las, a sut y gallaf wneud rhywbeth anhygoel i wella gofal iechyd yng Ngogledd Cymru

Keep in touch Already subscribed? Unsubscribe here