Awyr Las | Blue Sky

Bwydlen

Goleuo'r Nadolig i’r GIG yng Ngogledd Cymru

Bydd Goleuo’r Nadolig yn arddangosfa oleuadau go iawn a digidol, fydd ar Bier Bangor ac arlein. Bydd yr arddangosfa ryfeddol hon, a'i hetifeddiaeth, yn eich dwylo chi.

Gweld y teyrngedau

Goleuo'r Nadolig

Diolch i bawb a roddodd arian ac a wnaeth deyrnged fel rhan o "Goleuo'r Nadolig".

Mae'r dyddiad ar gyfer gwneud teyrngedau bellach wedi mynd heibio.

Bydd y goleuadau'n tywynnu ar Bier Bangor bob nos hyd at a chan gynnwys y 4ydd o Ionawr - gweler yma am amseriadau.

Gweler teyrngedau eleni - Wal Goleuadau 2020.

Rydym yn edrych ymlaen at rannu eich teyrngedau y flwyddyn nesaf.

Ar ran y cleifion a staff y GIG a fydd yn elwa o'ch caredigrwydd, diolch.

Gan y Tîm Cefnogi Awyr Las

Eich rhoddion

Sut y bydd eich rhodd yn gwneud gwahaniaeth i bobl leol:

  • #TeamIrfon: Yn cefnogi a chynnig cefnogaeth iechyd meddwl ychwanegol i gleifion sy'n derbyn gofal yn Ward Uned Alaw yn Ysbyty Gwynedd a theuluoedd y mae canser a phrofedigaeth yn effeithio arnynt. Gall enghreifftiau gynnwys sesiynau ymwybyddiaeth ofalgar, cwnsela a chymorth iechyd meddwl arbenigol eraill, therapïau cyflenwol, wigiau a llyfrau.
  • Apêl Cymorth COVID-19 yn ein hysbytai: Cefnogi gwasanaethau cleifion a lles staff lle mae'r angen ar ei fwyaf ar hyn o bryd. Gall enghreifftiau gynnwys y Gwasanaeth Cymorth Lles Staff, offer meddygol ychwanegol a dyfeisiau digidol i wella profiadau cleifion yn yr ysbyty, a gwell cyfleusterau a darpariaeth ar gyfer staff rheng flaen y GIG.
  • Apêl Cymorth COVID-19 yn ein cymunedau lleol: Gall enghreifftiau gynnwys cymorth ar gyfer y gwasanaeth therapi siarad â helpu pobl mewn argyfwng, prynu offer meddygol ychwanegol a dyfeisiau digidol er mwyn sicrhau bod cleifion sydd bregus yn cael eu trin yn eu cartrefi eu hunain yn hytrach nag yn yr ysbyty, yn ogystal â gwasanaeth cefnogi gofalwyr.
  • Gwasanaethau dementia: Cefnogaeth a gweithgareddau ychwanegol i bobl sy'n byw gyda dementia, eu teuluoedd, a'u gofalwyr.

Mae Goleuo'r Nadolig yn bosibl diolch i gefnogaeth hael gan:

Diolch i Sain a Goleuo MAD • Cyngor Dinas Bangor • Parc Coedwig y Gelli Gyffwrdd (GreenWood Forest Park) • Sportpictures Cymru

Derbyn y wybodaeth ddiweddaraf

Gadewch i mi wybod am newyddion a digwyddiadau Awyr Las, a sut y gallaf wneud rhywbeth anhygoel i wella gofal iechyd yng Ngogledd Cymru

Keep in touch Already subscribed? Unsubscribe here