Awyr Las | Blue Sky

Bwydlen

COVID-19

Diolch yn fawr iawn i bawb sy'n parhau i gefnogi eu Elusen GIG leol, Awyr Las, er mwyn helpu'r GIG yma yng Ngogledd Cymru i barhau i ymateb i COVID-19.

Mae yna lawer o ffyrdd y gallwch chi helpu!

Aros Adref, Achub Bywydau! Mae staff rheng flaen y GIG yn mynd i’r gwaith er mwyn ein cadw ni a’n hanwyliaid yn ddiogel. Y peth mwyaf y gallwn ei wneud ar hyn o bryd i ddangos ein diolchgarwch am hynny yw aros gartref.

Os ydych chi am wneud mwy i gefnogi'r ymateb i COVID-19 yng Ngogledd Cymru, mae yna lawer o ffyrdd y gallwch chi helpu!

Gallwch gyfrannu unrhyw swm tuag at Gronfa Ymateb COVID-19, neu tuag at unrhyw ward, gwasanaeth neu adran yng Ngogledd Cymru. Efallai yr hoffech chi hefyd drefnu digwyddiad codi arian "pellhau cymdeithasol", fel marathon gardd gefn neu bingo stryd. Darganfyddwch sut yma.

A allwch chi roi pethau ymolchi, byrbrydau neu eitemau ychwanegol eraill i helpu i gadw staff ein GIG i fynd yn ystod yr amser heriol hwn? Darganfyddwch fwy yma.

Ydych chi'n aelod o staff BCUHB sydd angen cefnogaeth ychwanegol yn ystod y pandemig? Mewngofnodwch eich ceisiadau yma.

Pwysig - peidiwch â theithio i ysbytai! Cofiwch, sut bynnag rydych chi'n dewis cefnogi'ch GIG, peidiwch â dod i unrhyw safle ysbyty i ddosbarthu'ch rhoddion.

Eich cadw chi, ein staff GIG a'u cleifion yn ddiogel

  • Am roddion o arian, mae yna lawer o ffyrdd y gallwch chi gyfrannu'n ddigidol - darganfyddwch fwy yma
  • Ar gyfer rhoddion nwyddau, gallwn drefnu casgliad digyswllt - rhowch wybod i ni beth yr hoffech ei roi yn gyntaf trwy ddefnyddio'r ffurflen hon

Ar ran pob un o dimau’r GIG yma yng Ngogledd Cymru, diolch o galon am eich caredigrwydd a’ch haelioni.

Derbyn y wybodaeth ddiweddaraf

Gadewch i mi wybod am newyddion a digwyddiadau Awyr Las, a sut y gallaf wneud rhywbeth anhygoel i wella gofal iechyd yng Ngogledd Cymru

Keep in touch Already subscribed? Unsubscribe here