Awyr Las | Blue Sky

Bwydlen

#Rhoi70

Gall yr holl gleifion a'u teuluoedd elwa ar #Rhoi70, a gallwch chi wneud hynny hefyd!

70 mlynedd i eleni, cafodd y GIG ei lansio. Efallai nad yw'r GIG yn berffaith, ond mae'n dal i fod yn rhywbeth i fod yn falch ohono. Fe'ch gwahoddir i gymryd rhan ac i ddathlu cyflawniadau pob un o'r rheiny sydd wedi gwneud y GIG yn wych dros y 70 mlynedd diwethaf a phawb sy'n parhau i wneud hynny. Cymerwch ran yn #Rhoi70!

Fel rhan o ddathliadau pen-blwydd y GIG yn 70 oed, mae Awyr Las wedi lansio #Rhoi70, sef ymgyrch sy'n para blwyddyn i ddathlu pen-blwydd y GIG a phen-blwydd 70 oed  ers ffurfio Elusennau'r GIG, ac i godi arian er mwyn gwella gwasanaethau gofal iechyd ar draws Gogledd Cymru.

Nod #Rhoi70 yw annog pobl ar draws Gogledd Cymru a thu hwnt i gyfrannu at y gwasanaeth, y ward, yr adran neu'r prosiect arbennig sy'n agos at eu calon. Gallwch gefnogi unrhyw faes gofal iechyd ag y dymunwch. Mae dros 350 o gronfeydd elusennol gwahanol yn rhan o Awyr Las i ddewis ohonynt, ac mae angen eich cefnogaeth chi ar bob un ohonynt!

Mae #Rhoi70 yn rhywbeth y gall pawb fod yn rhan ohono! Fe allech....

  • Wneud rhywbeth i godi arian mewn 70 munud
  • Gwneud rhywbeth gyda 70 yn rhan ohono, fel cael 70 o gacennau mewn arwerthiant cacennau neu drefnu ras 70 milltir / munud
  • Gwahodd 70 o bobl i weithgaredd neu ddigwyddiad codi arian
  • Rhoi'r gorau i rywbeth am 70 diwrnod, neu gwneud rhywbeth hwyliog gyda chydweithwyr neu ffrindiau a'r teulu
  • Codi 70c, £70, £700, neu geiniog am bob dydd o fodolaeth y GIG ar ei ben-blwydd - £25,567

Beth fydd eich ffrindiau a'ch teulu'n gwneud addewid i'w wneud?

Ymunwch â ni ar y 5ed o Orffennaf yn y Parti Mawr Te70! Cofrestrwch i ddod nawr.

Fel rhan o #Rhoi70, caiff 'Partïon Te70' eu cynnal naill ai dydd Iau 5 Gorffennaf neu mor agos i hynny â phosibl. Bydd Partïon Te70 mewn ysbytai, ysgolion, swyddfeydd, cartrefi gofal a thai ar draws Gogledd Cymru. Allwch chi drefnu Parti Te70 gyda'ch ffrindiau a'ch cydweithwyr?

Gallwch chi lawrlwytho adnoddau #Rhoi70 yma i'ch helpu i drefnu'ch parti! Hefyd, beth am roi gwybod i Dîm Cefnogi Awyr Las p'un a hoffech fod yn rhan o'r cyfan fel bod modd dechrau hyrwyddo eich digwyddiadau a'ch gweithgareddau #Rhoi70?

I ddathlu dechrau #Rhoi70, mae staff BIPBC, gwirfoddolwyr a ffrindiau'r elusen wedi dechrau dawnsio'r 'Swish Swish'.

Beth am i chi gymryd rhan? Llwythwch eich fideo i Facebook a thagiwch Awyr Las fel bod modd ei rannu ac fel bod modd annog eraill i roi i'r ward neu'r gwasanaeth rydych yn eu cefnogi gan ddefnyddio botwm 'Donate' Facebook!

Dewch i gael hwyl a sbri gyda ni, mynd amdani a dwyn y maen i'r wal trwy gefnogi ymgyrch #Rhoi70!

Trwy #Rhoi70, gallwch ddod â'ch ffrindiau neu'ch cydweithwyr at ei gilydd, cael hwyl a chadw'n heini a gwneud gwahaniaeth gwirioneddol i'r rhai sydd fwyaf agored i niwed yn eich ardal leol.

Gwnewch fwy na dim ond dyheu am newid. Achubwch ar y cyfle yma i wneud newid!

Donate to #Rhoi70

Donor Details

How much would you like to donate?

£

Where would you like your donation to go?

Let us know if you'd like your donation to be given to a specific Ward or Service

Donate in memory of someone?

Please include your relation to this person (e.g. Father / Mother / Friend).

Card Details

Loading…

Derbyn y wybodaeth ddiweddaraf

Gadewch i mi wybod am newyddion a digwyddiadau Awyr Las, a sut y gallaf wneud rhywbeth anhygoel i wella gofal iechyd yng Ngogledd Cymru

Keep in touch Already subscribed? Unsubscribe here