Awyr Las | Blue Sky

Bwydlen

Her ZipWorld Velocity 2 Awyr Las

Diolch i haelioni trefnwyr taith Snowdonia Rocks a Gŵyl Gerdd ZipRoc - Zip World a'r Love Hope Strength Foundation - gall cefnogwyr Awyr Las gymryd rhan mewn her Zip arbennig ar Velocity 2, llinell zip cyflyma'r byd, i godi arian er budd eu ward, adran neu wasanaeth o'u dewis.

Pryd? dydd Sadwrn 15 Mehefin

Beth yw Velocity 2? Llinell zip cyflyma'r byd! Cewch esgyn dros Chwarel y Penrhyn a theithio ar gyflymder o dros 100 mya, tra'n mwynhau gweld golygfeydd godidog a theimlo'n rhydd fel aderyn yn hedfan.

Beth fyddai fy nodau codi arian? Rhaid i bawb sy'n cymryd rhan yn yr Her Llinell Zip godi o leiaf £100 tuag at eu Gwasanaeth Gofal Iechyd GIG, Ward neu brosiect GIG

Pwy all gymryd rhan? Bron iawn unrhyw un sy'n dymuno! Mae rhai cyfyngiadau - sicrhewch eich bod yn eu darllen cyn gwneud cais am le.

Derbyn y wybodaeth ddiweddaraf

Gadewch i mi wybod am newyddion a digwyddiadau Awyr Las, a sut y gallaf wneud rhywbeth anhygoel i wella gofal iechyd yng Ngogledd Cymru

Keep in touch Already subscribed? Unsubscribe here