Awyr Las | Blue Sky

Bwydlen

Marathon Eryri 2020

Am fachu lle ym Marathon Eryri 2020 sydd wedi'i werthu allan?

Mae Marathon Eryri wedi cael ei bleidleisio fel marathon gorau Prydain ddwywaith. Mae’r llwybr heriol ac ysblennydd yn amgylchynu’r Wyddfa, copa uchaf Cymru a Lloegr. Mae gan y digwyddiad hwn le unigryw yn y calendr marathon blynyddol.

Bydd digwyddiad 2020 yn cael ei gynnal ddydd Sadwrn Hydref 24ain am 10:30 a.m.

Fe welwch y ffurflen gofrestru ar waelod y dudalen hon.

Neidio i'r ffurflen gofrestru

Wyddoch chi?

Awyr Las yw'r Elusen GIG Gogledd Cymru. Mae Awyr Las yn ariannu gwasanaethau gwell yn ychwanegol at yr hyn y mae'r GIG yn ei ariannu. Mae anrhegion gan y cyhoedd yn gwneud gwahaniaeth enfawr i'r gofal a'r driniaeth y gall ein staff ymroddedig y GIG eu darparu.

Mae Awyr Las yn cynnig gostyngiad o 50% ar fynediad ras, sy'n golygu ei bod yn costio dim ond £20 i sicrhau eich lle ar y llinell gychwyn. Gofynnwn yn syml i bob rhedwr sydd â lle elusennol wneud addewid i godi isafswm nawdd o £250.

Mae lleoedd yn gyfyngedig iawn. Y cyntaf i'r felin caiff falu!

I ble fydd fy arian nawdd yn mynd?

Gall yr arian rydych chi'n ei godi fynd tuag at unrhyw gronfa, ward, adran, gwasanaeth neu brosiect yn yr Elusen Awyr Las. Mae hyn yn golygu y gallwch redeg i godi arian er budd achos rydych chi wir yn credu ynddo.

Mae rhai o gronfeydd Awyr Las yn cefnogi:

  • Cleifion a theuluoedd sydd wedi cael eu heffeithio gan ganser
  • Plant sy'n derbyn cymorth iechyd meddwl
  • Pobl sy'n byw gyda dementia
  • Pobl sy'n cael eu heffeithio gan strôc
  • Pobl sy'n cael eu heffeithio gan golli aelodau

Mae dros 400 o gronfeydd yn Awyr Las, felly pa bynnag faes gofal iechyd sydd agosaf at eich calon, gallwch wneud gwahaniaeth gydag Elusen GIG Gogledd Cymru.

Ydych chi'n poeni na fyddwch chi'n cyrraedd y targed?

Nid oes angen poeni! Rydym yn deall y gall codi arian fod yn her, ac weithiau mae'n anodd gwybod ble i ddechrau. Pan fyddwch chi'n cofrestru ar gyfer eich lle elusennol gyda Awyr Las, bydd y tîm cymorth yn anfon pecyn codi arian am ddim atoch, sy'n cynnwys awgrymiadau ar godi arian a chrys-t elusennol. Byddwn hefyd gyda chi bob cam o'r ffordd - gallwch gysylltu â ni ar unrhyw adeg trwy'r cyfryngau cymdeithasol, a'n ffonio neu anfon e-bost atom ddydd Llun - dydd Gwener.

Cofrestrwch yma!

Ffotograffiaeth gan Gwynfor James | www.sportpicturescymru.co.uk

Derbyn y wybodaeth ddiweddaraf

Gadewch i mi wybod am newyddion a digwyddiadau Awyr Las, a sut y gallaf wneud rhywbeth anhygoel i wella gofal iechyd yng Ngogledd Cymru

Keep in touch Already subscribed? Unsubscribe here