Awyr Las | Blue Sky

Bwydlen

Diolch am eich rhodd yn ystod yr achosion COVID-19

Rydym yn gwerthfawrogi eich cymorth yn ystod y cyfnod heriol eithriadol hwn.

Diolch

Diolch am eich rhodd yn ystod yr achosion COVID-19

Rydym yn gwerthfawrogi eich cymorth yn ystod y cyfnod heriol eithriadol hwn.

Dylech fod wedi derbyn e-bost yn cadarnhau eich rhodd yn barod. Os oes gennych unrhyw gwestiynau, cysylltwch â Thîm Cefnogi Awyr Las:

  • 01248 384 395
  • awyrlas@wales.nhs.uk

Sylwer: Oherwydd bod mwy o bobl yn gweithio o'u cartrefi yn ystod yr achosion COVID-19, efallai na fydd rhywun ar gael i ateb y rhif ffôn canolog. Os nad oes aelod o staff yn ateb, cysylltwch â ni dros e-bost neu gallwch anfon neges uniongyrchol drwy Twitter neu Facebook.

Derbyn y wybodaeth ddiweddaraf

Gadewch i mi wybod am newyddion a digwyddiadau Awyr Las, a sut y gallaf wneud rhywbeth anhygoel i wella gofal iechyd yng Ngogledd Cymru

Keep in touch Already subscribed? Unsubscribe here