Awyr Las | Blue Sky

Bwydlen

Rhedwch Hanner Marathon Caerdydd ar gyfer Awyr Las!

Hanner Marathon Caerdydd 2018

Hoffech chi bachu lle am ddim yn Hanner Marathon Caerdydd 2018, sydd eisioes wedi gwerthu allan?

marathon-logo.pngY cyfan sydd angen i chi ei wneud yw ymrwymo i godi £150 ar gyfer Awyr Las erbyn dydd Sul 4 Tachwedd. Byddwn ni hyd yn oed yn rhoi pecyn codi arian am ddim i chi, sy'n cynnwys awgrymiadau ar godi arian a chrys-t elusen. Mae lleoedd yn gyfyngedig. Cyntaf i'r felin caiff falu!

Wyddoch chi?

Mae elusen GIG Gogledd Cymru, Awyr Las, yn ariannu gwasanaethau gwell yn ychwanegol at yr hyn y mae'r GIG yn ei ariannu. Mae rhoddion o'r cyhoedd yn gwneud gwahaniaeth enfawr i'r gofal a'r driniaeth y gall ein staff ymroddedig y GIG eu darparu.

Hawliwch eich lle Hanner Marathon Caerdydd am ddim heddiw!

* rhaid rhoi ateb

Trwy Awyr Las, gallwch roi i'r gwasanaeth, ward, adran neu brosiect arbennig sy'n agos at eich calon. Gallwch chi gefnogi unrhyw faes gofal iechyd rydych chi ei eisiau.

O wardiau plant i wasanaethau canser, gwasanaethau demensia i wardiau cardiaidd - mae dros 350 o gronfeydd elusennol gwahanol o fewn Awyr Las i'w dewis, a byddent oll yn ddiolchgar o'ch cefnogaeth!

Rwy'n hapus i glywed gan Awyr Las drwy e-bost *
Rwy'n hapus i glywed gan Awyr Las drwy ffôn *
Rydym yn addo cadw eich manylion yn ddiogel ac ni fyddwn byth yn eu gwerthu nac yn eu cyfnewid ag unrhyw un arall.

Mae ein polisi preifatrwydd ac addewid codi arian yn esbonio sut yr ydym yn cadw'r addewid hwn.

Os penderfynwch nad ydych am glywed oddi wrthym ni, neu newid eich meddwl ynglŷn â sut yr ydym yn cysylltu â chi, e-bostiwch awyrlas@wales.nhs.uk neu ffoniwch 01248 384395.

Ers 2010 mae Awyr Las wedi ariannu gwelliannau o dros £23m i wasanaethau gofal iechyd ar draws y rhanbarth diolch i haelioni pobl leol, Sefydliadau cenedlaethol a chleifion diolchgar o bell ac agos. Mae'r cymorth hwn wedi gwneud gwahaniaeth gwirioneddol i fywydau cleifion a'u teuluoedd, oherwydd bod blaenoriaethau'r elusen yn cael eu pennu gan staff meddygol a nyrsio rheng flaen sy'n gwybod beth sydd ei angen ar gleifion i wneud eu profiadau yn yr ysbyty a'r gymuned yn llawer gwell.

Nid yw Awyr Las yn cymryd lle cyllid GIG statudol. Mae eich rhoddion gwirioneddol yn gwella'r gofal sydd ar gael i bobl leol mewn ffyrdd na fyddent yn bosibl fel arall.

Derbyn y wybodaeth ddiweddaraf

Gadewch i mi wybod am newyddion a digwyddiadau Awyr Las, a sut y gallaf wneud rhywbeth anhygoel i wella gofal iechyd yng Ngogledd Cymru

Keep in touch Already subscribed? Unsubscribe here