Awyr Las | Blue Sky

Bwydlen

Te Mawr GIG

Cofrestrwch eich Parti Te Mawr y GIG a derbyniwch eich pecyn adnoddau

Byddwch yn rhan o rywbeth gwych sy'n digwydd ledled y DU yr haf hwn, y Te Parti Mawr GIG!

Bydd ysbytai a gwasanaethau gofal iechyd ochr yn ochr â busnesau a grwpiau cymunedol yng Nghymru, yr Alban, Gogledd Iwerddon a Lloegr yn trefnu partïon te o ddydd Llun 24 Mehefin i ddydd Sul 7 Gorffennaf.

Cofrestrwch i gynnal parti te i godi arian ar gyfer ward, adran neu wasanaeth sy'n agos at eich calon

Dydd Llun 24 Mehefin i ddydd Sul 7 Gorffennaf 2019

Cynhelir Te Mawr GIG ar ben-blwydd pan sefydlwyd y GIG ac elusennau'r GIG. Mae'n rhoi cyfle llawn hwyl i bawb roi nôl a dangos gwerthfawrogiad i staff y GIG, ac yn bwysicaf oll bydd yr arian a godir drwy'r partïon yn gwneud gwasanaethau gofal iechyd yn well fyth i gleifion, nawr ac yn y dyfodol. Gall eich Parti Te Mawr GIG godi arian ar gyfer unrhyw wasanaeth gofal iechyd, ward neu adran sy'n agos at eich calon yma yng Ngogledd Cymru.

Efallai na fydd eich parti te yn fawr, ond pan fyddwn i gyd yn ymuno, bydd ein partïon yn gwneud gwahaniaeth mawr i gleifion!

Cofrestrwch eich parti nawr gan ddefnyddio'r ffurflen isod.


Cofiwch gymryd rhan yng Nghystadleuaeth Addurno Cacen Te Mawr GIG Awyr Las am gyfle i ennill iPad i chi'ch hun a £ 250 ar gyfer y ward, gwasanaeth neu adran sy'n agos at eich calon.

Cofrestrwch nawr: Cystadleuaeth Addurno Cacen!


Cofrestrwch eich Parti Te Mawr GIG nawr!

Helo! Nel Del ydw i. Gallaf ddod i'ch Parti Te Mawr GIG! Cysylltwch â Thîm Cefnogi Awyr Las i ofyn i mi ddod i ddathlu gyda chi.

Donate to Te Mawr GIG

Donor Details

How much would you like to donate?

£

Where would you like your donation to go?

Let us know if you'd like your donation to be given to a specific Ward or Service

Donate in memory of someone?

Please include your relation to this person (e.g. Father / Mother / Friend).

Card Details

Loading…

Derbyn y wybodaeth ddiweddaraf

Gadewch i mi wybod am newyddion a digwyddiadau Awyr Las, a sut y gallaf wneud rhywbeth anhygoel i wella gofal iechyd yng Ngogledd Cymru

Keep in touch Already subscribed? Unsubscribe here