Awyr Las | Blue Sky

Bwydlen

Beth am i ni gael paned?


Dyma adnoddau i'ch helpu i gynnal eich Parti Mawr Te70 gwych eleni, i ddathlu 70 mlynedd o'r GIG!

Pecyn Codi Arian

Eleni, gallwch chi gynnal Parti Mawr Te70 eich hun i ddathlu 70 mlynedd o'r GIG ac elusennau'r GIG. Gallwch chi gynnal parti gartref, yn eich ysgol neu'ch swyddfa, neu unrhyw le arall! Y cyfan sydd ei angen arnoch yw ychydig o ffrindiau, paned a chacen, a'r adnoddau hwyl isod.

Drwy gael parti gwych, gallwch godi arian ar gyfer unrhyw wasanaeth, ward, adran neu brosiect arbennig sy'n agos at eich calon. Gallwch gefnogi unrhyw faes gofal iechyd ag y dymunwch. Mae dros 350 o gronfeydd elusennol gwahanol yn rhan o Awyr Las i ddewis ohonynt, ac mae angen eich cefnogaeth chi ar bob un ohonynt.

Syniadau Codi Arian Parti TeBunting - ward neu wasanaeth penodolBunting - generigPropiau hunlun
Poster diwrnod gwisg ffansiPosteri Parti Te - generigPosteri Parti Te - gwagle ar gyfer enw'r gronfaCynghorion diogelwch gwerthu cacennau
Labeli cacennauBaneri digidol ar gyfer cyfryngau cymdeithasol - Set 1Baneri digidol ar gyfer cyfryngau cymdeithasol - Set 2Baneri digidol ar gyfer cyfryngau cymdeithasol - Set 3

Cynorthwyydd-Codi-Arian-1.jpg#asset:500

Gwnewch yn siŵr eich bod yn edrych ar ein dogfen Cynorthwyydd Codi Arian, i'ch helpu i gadw'n ddiogel a chyfreithlon wrth godi arian!


Os ydych chi'n cael trafferth i lawrlwytho unrhyw un o'r adnoddau, neu os hoffech chi gael help i drefnu eich parti, cysylltwch â ni!

Ffoniwch eich Tim Cefnogi Awyr Las ar 01248 38439 neu ebost awyrlas@wales.nhs.uk.

Derbyn y wybodaeth ddiweddaraf

Gadewch i mi wybod am newyddion a digwyddiadau Awyr Las, a sut y gallaf wneud rhywbeth anhygoel i wella gofal iechyd yng Ngogledd Cymru

Keep in touch Already subscribed? Unsubscribe here