Awyr Las | Blue Sky

Social Media

Bwydlen

Eich Parti 'Te am 3'!

Mae holl staff BIPBC yn haeddu dathlu cyflawniadau pob un o’r rheiny sydd wedi gwneud y GIG yn ardderchog dros y 70 mlynedd diwethaf a phawb sy’n parhau i wneud hynny ar ben-blwydd y GIG yn 70. 

Mae’r diwrnod arbennig hwn yn rhoi’r cyfle i chi hefyd godi arian ar gyfer eich ward, adran neu wasanaeth; neu wasanaeth lleol penodol sy’n agos at eich calon chi.

Rydyn ni’n annog pawb i ymuno â’r Te 70 drwy drefnu ‘Te am 3’ yn eich ward, adran, neu eich gweithle chi fel y gallwch chi, eich cydweithwyr, cleifion, cyn-gydweithwyr a ffrindiau eich ward neu eich adran fwynhau ychydig funudau gyda’ch gilydd i gael tamaid o gacen a phaned yn y flwyddyn ben-blwydd arbennig hon.

Trefnwch dombola bychan, sêl cacennau, cwis ysgafn, cystadleuaeth gwisg ffansi neu rywbeth tebyg i’ch helpu i godi arian yr un pryd ar gyfer eich ward neu eich gwasanaeth chi.

Cyllid i chi gael hwyl a dathlu â chydweithwyr a chleifion ac i’ch helpu i godi arian!

Os byddwch yn cofrestru eich ward neu eich adran ar gyfer ‘Te am 3’ y Te 70, byddwch yn gymwys i gael £10 i’ch ward neu adran i wario ar fwyd, lluniaeth di-alcohol ac addurniadau.  Y cwbl sydd angen i chi ei wneud yw cadw eich talebion, mynd i’ch Swyddfa Gyffredinol gyda’ch £10 o dalebion, esbonio ei fod ar gyfer y Te 70 a rhoi enw eich ward a’ch enw chi ac fe gewch eich ad-dalu hyd at £10.

Fe fydd yna hefyd gystadleuaeth y gacen ben-blwydd fydd wedi’i haddurno orau a chystadleuaeth y syniad codi arian gorau ‘y diwrnod hwnnw’ gyda gwobrau arbennig ar gyfer yr enillwyr!

Gall unrhyw un yn BIPBC gofrestru eu ward, adran, neu gweithle!

I gofrestru eich ward, adran neu gweithle ac i dderbyn mwy o wybodaeth llenwch y canlynol:

* hanfodol
Faint ydych chi'n gobeithio codi i'ch ward?

Cliciwch yma i gael eich adnoddau Parti Mawr Te70!

Os ydych chi angen help i argraffu, ffoniwch ni ar 01248 384395 neu ebostiwch awyrlas@wales.nhs.uk.

Donate to Eich Parti 'Te am 3'!

Donor Details

How much would you like to donate?

£

Where would you like your donation to go?

Let us know if you'd like your donation to be given to a specific Ward or Service

Donate in memory of someone?

Please include your relation to this person (e.g. Father / Mother / Friend).

Card Details

Loading…

Derbyn y wybodaeth ddiweddaraf

Gadewch i mi wybod am newyddion a digwyddiadau Awyr Las, a sut y gallaf wneud rhywbeth anhygoel i wella gofal iechyd yng Ngogledd Cymru

Keep in touch Already subscribed? Unsubscribe here