Awyr Las | Blue Sky

Social Media

Bwydlen

Y Parti Mawr Te70!

Dathlwch Ben-blwydd y GIG ac Elusennau’r GIG yn 70 oed â’r….

Parti Mawr Te70!

Fe’ch gwahoddir i ymuno â ni i ddathlu cyflawniadau pob un o’r rheiny sydd wedi gwneud y GIG yn ardderchog yn ystod y 70 mlynedd diwethaf a phawb sy’n parhau i wneud hynny.

Banner for the Big 7Tea PartyDewch draw am de a chacen, areithiau dathliadol ac adloniant

Am 11yb

Ar ddydd Iau, Gorffennaf 5ed

Rhowch wybod i ni erbyn dydd Llun, Mehefin 25ain os hoffech ddod yno! Cofrestrwch gan ddefnyddio'r ffurflen isod.

* indicates required
Faint o bobl fydd yn dod gyda chi? *

Efallai i chi gydsynio neu beidio i glywed gennym ni o’r blaen.  Unwaith y byddwch wedi cofrestru i ddod i’r Te 70 fe fydd aelod o Dîm Cymorth Awyr Las yn cysylltu â chi i ofyn ambell i gwestiwn er mwyn i ni allu anfon mwy o wybodaeth atoch chi am yr achlysur hwn. 

I gael gwybodaeth bellach cysylltwch ag Elena ar give70@wales.nhs.uk neu ffoniwch 01248 384395. Sylwch fod lleoedd yn y te partis am ddim hyn yn gyfyngedig. 

Eisiau dathlu â thimau’r GIG yn nes at gartref?

Pe bai’n well gennych chi ymuno â The 70 mewn ysbyty’n nes atoch chi, cysylltwch ag Elena o Dîm Cymorth Awyr Las i weld a fydd eich ysbyty lleol yn cynnal Te 70.  Bydd rhai wardiau ac adrannau’n cynnal eu ‘Te am 3’ eu hunain.  Os hoffech ymuno ag un o’r te partis hyn yn ddiweddarach yn y dydd, cysylltwch ag Elena.

Ag ymrwymiadau eisoes y diwrnod hwnnw? Dim problem! 

Beth am drefnu eich Te 70 eich hun yr haf hwn a dathlu â’ch ffrindiau a’ch teulu? Ewch i dudalen Adnoddau Parti Mawr Te70 i ddechrau! Yn lle parti, gallech drefnu her wahanol er budd #Rhoi70. E-bostiwch give70@wales.nhs.uk neu ffoniwch 01248 384395 i drafod eich syniadau!

Yn galw pob aelod o staff y GIG yng Ngogledd Cymru!

Cliciwch yma i gofrestru Te am 3 eich ward, gwasanaeth neu adran. Gallwch hefyd glicio yma i ddysgu mwy am y Te am 3.

Donate to Y Parti Mawr Te70!

Donor Details

How much would you like to donate?

£

Where would you like your donation to go?

Let us know if you'd like your donation to be given to a specific Ward or Service

Donate in memory of someone?

Please include your relation to this person (e.g. Father / Mother / Friend).

Card Details

Loading…

Derbyn y wybodaeth ddiweddaraf

Gadewch i mi wybod am newyddion a digwyddiadau Awyr Las, a sut y gallaf wneud rhywbeth anhygoel i wella gofal iechyd yng Ngogledd Cymru

Keep in touch Already subscribed? Unsubscribe here