Awyr Las | Blue Sky

Bwydlen

Gwirfoddolwyr Cyhoeddus BIPBC

Diweddariad gwirfoddolwyr COVID-19

Mae ein cais diweddar am wirfoddolwyr ymateb COVID-19 wedi ennyn ymateb enfawr. Wrth i ni roi'r gorau i dderbyn unrhyw geisiadau newydd am y tro, mae angen i ni dreulio peth amser pwysig yn mynd trwy'r bron i 2,000 o fynegiadau o ddiddordeb a gawsom, felly diolch am eich amynedd.

Ar ran y Bwrdd Iechyd, hoffem ddweud diolch yn fawr iawn os ydych wedi cyflwyno cais gwirfoddoli COVID-19. Rydyn ni wir yn hynod ddiolchgar.

Diweddariad gwirfoddolwyr COVID-19

Mae ein cais diweddar am wirfoddolwyr ymateb COVID-19 wedi ennyn ymateb enfawr. Wrth i ni roi'r gorau i dderbyn unrhyw geisiadau newydd am y tro, mae angen i ni dreulio peth amser pwysig yn mynd trwy'r bron i 2,000 o fynegiadau o ddiddordeb a gawsom, felly diolch am eich amynedd.

Ar ran y Bwrdd Iechyd, hoffem ddweud diolch yn fawr iawn os ydych wedi cyflwyno cais gwirfoddoli COVID-19. Rydyn ni wir yn hynod ddiolchgar.

Os ydych yn dal i fod â diddordeb mewn gwirfoddoli ar draws Gogledd Cymru, efallai y bydd cyfleoedd eraill trwy lwybrau eraill ac ar draws y gymuned ehangach.

Ewch i: www.volunteering-wales.net.

Derbyn y wybodaeth ddiweddaraf

Gadewch i mi wybod am newyddion a digwyddiadau Awyr Las, a sut y gallaf wneud rhywbeth anhygoel i wella gofal iechyd yng Ngogledd Cymru

Keep in touch Already subscribed? Unsubscribe here